DSC07594.JPG
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20170430_163730.jpg
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

20170319_164914.jpg
    

Kiki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC07278.JPG

Kiki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC07200  

Kiki 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

DSC07130  

Kiki 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 20170227_102204 

day 7 ~ 盧森輕鬆遊~130M~波登湖(搭乘波登湖渡輪)~夜宿湖區

Kiki 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

20170226_084743  

Kiki 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

DSC06831  
 

Kiki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC06698.JPG

Kiki 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC06596.JPG

day3 ~ 海德堡~140KM~悠遊史特拉斯堡STRASBOURG~73KM~科瑪 COLMAR

Kiki 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC06537.JPG

Kiki 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

DSC06526.JPG
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

DSC06477.JPG

Kiki 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

14956511_1620566581302187_1127972074537794719_n.jpg
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

20161105_172942  
   

Kiki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Pioneer Auto

受兒子的影響, 加上原有的錶, 已經戴超過14年, 開始心癢癢的, 尋覓新錶。

Kiki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC06347.JPG
    

Kiki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()